Na het succesvol afsluiten van een studiejaar in de ACCOUNTANCY, hebben een zestal accountants het intiatief genomen, om elkaar regelmatig te ontmoeten met als doelstelling het op informele wijze uitwisselen van kennis en ervaring in de fiscale,-en financiele dienstverlening.  Al snel bleek dat andere studiegenoten eveneens de behoefte hadden in het gezelschap deel te nemen. Na circa drie jaren is besloten om het orgaan te structuren door het oprichten van een vereniging, waardoor doelstelling en spelregels zijn bepaald, met de societeitsgedachte als uitgangspunt.

Het bestuur van de vereniging werd vertegenwoordigd door de heren:

  • Carlo Borsboom (voorzitter)
  • Rob Brandenburg (penningmeester)
  • Dimitri van den Berghe (secretaris)

  • Theme design by FabThemes.com